لوح سپاس

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

لوح سپاس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان از استاد آرتور امید آذری جهت میزبانی همایش فرآیند ذهن خلاق .از اسکیس تا طراحی معماری