لوح سپاس

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

لوح سپاس  از تلاش صادقانه و برنامه ی علمی در سمینار دو روزه ی "فرآیند طراحی در معماری " در شهر بجنورد