لوح سپاس

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

  

لوح سپاس از تلاش در تالیف کتاب "آموزش اسکیس و راندو" در حوزه ی هنر