معمارانه آرتور 1

تاریخ ثبت : دوشنبه 1393/6/17

از آن جا که گاهی اوقات قدم های اول دانشجویان در تحصیل رشته معماری بسیار کند و همراه با سردر گمی برداشته می شود با تالیف این کتاب سعی بر آن دارم که راه را برای شان هموارتر سازم .تا اگر هنرجویان با گام به گام این کتاب هم قدم شوند و به تمرین و ممارست در این زمینه بپردازند در مدت زمان کوتاهی به نتیجه مطلوب برسند و هم چنین امیدوارم که مدرسین از این کتاب به عنوان منبعی برای ارتقاء فرایند یادگیری دانشجویان استفاده کنند.لذا بر آن شدم که با یک فرایند آموزشی منظم از مبانی ترین مباحث طراحی (نحوه ی کشیدن خط و ...) و از ساده ترین تمرین های دستی شروع کرده و به طراحی حرفه ای موضوعات معماری همراه با شیوه ی ارائه برسم.هر چند که رواج رایانه و نرم افزار های متفاوت معماری توجه برخی از دانشجویان را به تمرین اسکیس و طراحی با دست کاهش داده اما هنر معماری همیشه با هنر طراحی با دست عجین بوده است. و هرگز نمی توان رایانه را جایگزین آن کرد چرا که احساس و روحیه یک معمار موفق توسط ذهن و دست و قلم اوست که بر روی کاغذ نقش می بندد و این مقوله از دیر باز هم در پروسه ی آموزش فن طراحی معمارانه در دانشگاه های معتبر دنیا مورد توجه و حائز اهمیت بوده است. تا آنجا که در مدرسه ی بوزار فرانسه گزینش دانشجویان فقط از طریق ارزیابی اسکیس هایشان انجام می گرفته است و همین روند آموزشی را نیز بزرگان معماری ایران همچون استاد سیحون وارد دستگاه آموزشی دانشگاه تهران کردند و این شیوه تا حال نیز ادامه داشته و به قوت خود باقی است.