بازسازی ویلای قدیمی

تاریخ ثبت : یکشنبه 1393/9/9

بازسازی ویلای قدیمی

(Excellent Villa Remodeling To Sustain Its Connection with the Nature – Villa 4.0)

 

ترجمه و تنظیم: فرزانه جهانمردی

 

ویلای 4.0 در هلند، حاصل بازسازی خانه ای ییلاقی می باشد که در سالهای گوناگون و برای سومین بار پس از ساخت اولیه مورد اصلاح مجدد قرار گرفته است.

همانگونه که در نقشه های پلان ویلا مشخص است، خانه ییلاقی اولیه در سال 1967 ساخته شده است. این ویلا در سال 1972 با الحاقاتی به شیوه ای نو بازسازی شد و پس از آن در سال 2001 و برای آخرین بار در سال 2011، مجددا مورد بازسازی قرار گرفت. آنچه در طی این روند مورد توجه است، حفظ اصول ویلاسازی و ارتباط قوی و همه جانبه با طبیعت پیرامونی است.

در این ویلا، با توجه به سایت پیرامون و حضور رودخانه در اطراف آن، دیدی عالی به بیرون از طریق دیوار شیشه ای ایجاد شده است.

ورودی شفاف خانه که با مسیری بر محور اصلی بنا شاخص شده، دسترسی شاخصی  را تعریف نموده است. سرسرای ورودی ویلا با نورگیرهای سقفی مناسب و نیز نسبت قابل توجه پر و خالی دیوارهای اطراف، محور اصلی ویلا و جهت گیری حرکت را نشان می دهد.

فضای مشترک آشپزخانه و غذاخوری با رنگ های زنده و نورگیری عالی از سقف ارتباط قوی بصری و معنایی فضاهای مختلف خانه را بیشتر کرده است.

در فضای نشیمن، دیدی کامل و بدون مانع به فضای اطراف به همراه طراحی و چیدمان مناسب مبلمان، یکپارچگی فضا و کارکرد را نشان می دهد.

با استفاده از پارتیشن بندی مناسب و جداسازی فضای داخلی ویلا، تقسیم نور و جهت دهی مناسب توسط آن، رنگ خالص و یکدست جداره های داخلی، بر شفافیت بصری درون ویلا تاکید بیشتری شده و این یعنی آنچه که از حضور در ساختمانی با این نام انتظار می رود.

سقف  زاویه دار بنا، با لحاظ کردن نورگیرها در زوایای شکست، فرمی پویا را القا می کند که در کنار سکون و پایایی جداره ها، به خوبی عمل میکند.

طراحی محوطه در تناسب با کاربری آن انجام شده است که در نظر گرفتن فضای مناسب بازی را می توان از آن جمله قلمداد کرد.

در مجموع به کارگیری همزمان تکنیک های طراحی در چیدمان داخلی، محوطه سازی، نورپردازی، آرایه های رنگی و تقسیم بندی فضایی باعث شده است، تا بنایی شفاف، متناسب با عملکرد و پاسخگو خلق شود.