طراحی نمای شهری

تاریخ ثبت : شنبه 1393/8/24

طراحی نمای شهری

)The Calabuig House Facade Design(

ترجمه و تنظیم: فرزانه جهانمردی

این پروژه در شهر والنسیا در اسپانیا انجام شده است. طراحی نما متناسب با کارکرد و همجواری های محیطی آن سبب می شود که علاوه بر ایجاد زیبایی بصری، آسایش و راحتی ساکنان را نیز در پی داشته باشد. بخصوص در شهرهای بزرگ، استفاده از ایده های خلاقانه در طراحی، باعث رفع خستگی و یکنواختی بصری می شود. همچنان که در طراحی این نما که به شیوه مدرن انجام شده است این ویژگی ها به چشم می خورد.

به علت تابش شدید نور خورشید در این منطقه، معمار با اندیشیدن تمهید مناسب و با استفاده از طراحی معمارانه توانسته است که ضمن کنترل نور ورودی به خانه،  نمایی پویا و زنده خلق کند.

ترکیب رنگی مناسب انتخاب شده که متشکل از زمینه سفید و قرمز است بر زیبایی نما افزوده است. و به تعبیری همانند آسمان در هنگام سپیده دم است. همچنین نمای کرکره ای موجود، به عنوان محافظی برای دیوار شیشه ای نما عمل خواهد کرد.

این خانه که در مجاورت پارکی ورزشی واقع شده است، با نمای خود هماهنگی درخور توجهی را با محیط ایجاد کرده است. همچنین نمای هرمی شکل این خانه، آن را از خانه های اطراف شاخص و متمایز کرده است.