خانه درختی

تاریخ ثبت : شنبه 1393/8/24

معمار:گروه معماریa  6

نورپردازی ساختمان:

Ize

اتاق کار لندن خانه معماری را بوسیله اضافه کردن یک سازه الوار توسعه داده است که اطراف درخت میپیچد.طبقه همکف جدید ،اتاق خواب،حمام برای خانه لندن فراهم نماید که یک ادغام از دوکلبه در 1830 ساخته شده است.

یک رمپ ملایم به راهرو خانه موجود اضافه شده که تغییر کمی در فضا برای دسترسی مادر خانواده از صندلی چرخدار استفاده میکند به کار رفته است.

این راهرو اتاق نشیمن خانه با دنباله اتاق خواب جدید متصل می شود که به سمت خارج باغ توسعه داده شده است.

برون سازه پوشیده با الوار احیا شده ،پانل های الوار

white planted   

برای دیوار  داخلی استفاده شده است.

درهای شیشه ای فضا خارج را به یک قشر تخته ای پیچ در پیچ باز می کنند که درخت و پله های پایین را به باغ احاطه می کنند.