Iniala خانه ساحل

تاریخ ثبت : شنبه 1393/8/24

Iniala خانه ساحل

در تایلند  ،

A-Cero بوسیله

توصیف پروژه :این پروژه توسعه طراحی کشور در یک هتل منحصر به فرد و اختصاصی در تایلند است.

این مکان توسط شنزارها و آبهای فیروزه ای آرامبخش شده است،رستوران هتل به گونه ای طراحی شده که شما میتوانید از مناظر حیرت انگیز لذت ببرید.

 حتی مبلمان را طراحی کرده اند. هر دو اتاق به سمت دریا طراحی شده است.شکل دو پوسته بودن ویلا ،یک استخر شنا بیرونی هر دو عنصر ها با یکدیگر بازی میکنند.

و سعی شده طراحی داخلی ضد بیرونی آن باشد.

در اتاق اول ، خطهای عمودی به سوی دید بازدیدکننده جاری می شود.در اتاق دومی خطهای منحنی به طور افقی در بغل فضااطراف حرکت میکنند.در جای دیگر خط های عمودی و افقی باز می کند که فضا را می پیچد.

وسایل اتاق ها در هریک از خطهای منحنی گذاشته شده است و چوب محلی ها طبیعی برای کف ها و دیوار اتاق ها ،جستجو یک طبق محیط زیست طبیعی محیط شاد به کاربرده شده است.

در هریک از این اتاق ها ما نظم عنصر ها تغییر داده ایم که آن ها را متفاوت مجبور بسازیم ،اول اتاق کف حس چوب روشن افقی و سقف چوب تاریک دارد ،اتاق دوم مخالف ،با کف حس چوب تاریک عمودی و سقف چوب روشن است.

وسایل این هتل با کیفیت بالا بترتیب مشترکی ساخته شده است.رنگ سفید آسان تر معرفی نور میکندوخط های منحنی توصیف کردند.یک میز توالت طراحی شده که بوسیله شکل هایی طراحی شده ، که انعطاف پذیری آن خیلی متفاوت است.این میز آرایش یک اتصال با قسمت های حمامی دیگر است.روسازی چوب به پیش خوان ادامه یافت.

رستوران همانند یک قوطی شیشه ای برای مهمان هاست که منظره اطراف را بازدید کنند ، چوب برای سقف و دیوارهای اصلی به کار برده شده است.