ویلا 36 _ماتیاس بائرو همکاران

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/8/21

،ویلا 36 توسط ماتیاس بائرو همکاران در سال   2014 ساخته شده است. WANبتن در

یک خانه معاصر با بتن ساخته شده است.با فضاهای پرنور در سه طبقه ،یک پارک مانند،باغ منزوی و دید هیجان انگیز مشرف به اشتو تگارت ساخته شده است.

روشی آرام به سمت انتخاب مواد به منظور دستیابی به یک تعادل هماهنگ بین کیفیت بی انتها از عایق ، چوب ، فولاد و شیشه برای ایجاد فضای اطراف گرفته شده است.

                                عایق عظیم از بتن بین دیوار وسقف با هماهنگی در حالی که یک خانه پایدار و نوآورانه برای خانواده ایجاد کرده است.