لوح سپاس

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/6/26

 

لوح سپاس از طرف شاهین فرزانه به آرتور امید آذری به عنوان عضو هیات داوران بخش معماری جشنواره