لوح سپاس

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/6/26

 

  لوح سپاس از طرف موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر به آرتور امید آذری جهت تقدیر و تشکر از تلاش در امر قضاوت و داوری در نخستین جشنواره عرضه و فروش اثار مراکزاموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر سراسر کشور