لوح سپاس

تاریخ ثبت : دوشنبه 1393/6/24

 

لوح سپاس رئیس سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی از آرتور امید آذری به پاس قدردانی  از تلاش در تالیف کتاب " آموزش اسکیس و راندو " در حوزه " هنر"