لوح سپاس

تاریخ ثبت : دوشنبه 1393/6/24

لوح سپاس رئیس دانشکده فنی و مهندسی از آرتور امید آذری جهت برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری کارگاه اسکیس و سخنرانی