لوح سپاس

تاریخ ثبت : دوشنبه 1393/6/24

 

لوح سپاس رئیس دانشگاه طبری بابل دکتر جواد برنجیان  از آرتور امید اذری جهت حضور در نخستین مسابقه اسکیس در سطح دانشگاه های مازندران و سخنرانی در همایش کانسپت در معماری